Vi garanterer

Trygghet og service for både selger og kjøper ligger til grunn for alt vi gjør i Boligmegleren Marcussen & Horgen. Derfor gir vi våre kunder BMH-garanti.

 

A til Å-garanti

Vi garanterer at megleren du velger følger alle salgets faser. Du slipper å forholde deg til andre enn megleren din.
 

Salgsgaranti

Vi garanterer at vi jobber gratis dersom - mot formodning - boligen ikke skulle bli solgt.
 

Visningsgaranti

Vi garanterer at megleren er tilstede på fellesvisninger. Vi benytter oss med andre ord ikke av visningsassistenter. Vi garanterer videre for ubegrenset antall fellesvisninger uten at dette medfører ekstrakostnader over avtalt pris.
 

Kostnadsgaranti

Vi garanterer deg kostnader som avtalt. Liten skrift finnes ikke hos oss.
 

Fornøydgaranti

Ingen meglere kan garantere for hvilken pris markedet er villig til å gi. Det vi derimot kan garantere, er at du skal være fornøyd med salgsprosessen. Dersom du når som helst i salgsprosessen ikke skulle oppleve å være fornøyd med oss, kan oppdraget trekkes uten andre omkostninger enn faktiske utlegg.